Logopeda ECHO Wrocław to prywatny gabinet logopedyczny przy ulicy Głównej we Wrocławiu.

Oferujemy badanie i diagnozę mowy dzieci i dorosłych, konsultacje logopedyczne i terapię w zakresie zaburzeń: żucie, gryzienie, połykanie, wady wymowy (dyslalia), opóźniony rozwój mowy (ORM), jąkanie, afazja, dysfazja, dyzartria, autyzm, zespół Downa, zaburzenia genetyczne, Mózgowe Porażenie Dziecięce, zajęcia muzykoterapeutyczne - indywidualne i grupowe.

Magdalena Sawicka - neurologopeda kliniczny, z doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą, jak i osobami dorosłymi. Obecnie również wykładowca akademicki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, na kierunku Logopedia kliniczna i Neurologopedia.

Kwalifikacje zawodowe:
  • Dyplom magistra muzykoterapii - Akademia Muzyczna we Wrocławiu
  • Dyplom neurologopedy klinicznego - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  • Dyplom logopedy - Uniwersytet Wrocławski
  • Dyplom pedagoga specjalnego - Uniwersytet Wrocławski
  • Certyfikat mediatora sądowego - Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego we Wrocławiu
Kontakt: tel. 721 478 878, e-mail: kontakt@logopedaecho.pl